IMPLICAȚIILE PLATFORMEI MIT APP INVENTOR ÎN MONITORIZAREA ȘI PROTECȚIA RESURSELOR DE SOL

Autor/autori: Drd. ing. inf. Bogdan-Vasile CIORUȚA, Conf. univ. dr. ing. habil. Mirela COMAN, Ioana-Elisabeta SABOU, Conf. univ. dr. ing., ec. Dinu DARABĂ

Rezumat: Utilizarea pe scară largă și în aproape toate domeniile a aplicațiilor dispozitivelor mobile este o constantă a zilelor noastre. Actualmente, monitorizarea și protecția resurselor de sol urmează acest trend. În aceste condiții, prin lucrarea de față ne am propus în baza observațiilor și a experimentelor efectuate, să analizăm și descriem care sunt posibilele implicații ale platformei MIT App Inventor (plaformă cu valențe în configurar ea, implementarea, dezvoltarea și testarea aplicațiilor pentru dispozite mobile) în monitorizarea și protecția resurselor de sol, precum și în asigurarea unei management adecvat a utilizării terenurilor.

Cuvinte cheie: tehnologie smart, m learning, agricul tură sustenabilă, monitorizarea și protecția solurilor


Abstract: The widespread use of mobile devices in almost all areas is a constant today. Currently, the monitoring and protection of soil resources follow this trend. In these conditions, in this paper we set out based on observations and experiments, to analyze and describe the possible implications of the MIT App Inventor platform (platform with valences in the configuration, implementation, development and testing of applications for mobile devices) in monitoring and protecting soil resources, as well as in ensuring proper land use management.

Keywords: smart technology, assisted training, m learning, sustainable agriculture, soil protection.

 

DOWNLOAD PDF