RELEVANȚA TRIBOCOROZIUNII: O SCURTĂ PREZENTARE GENERALĂ A DEGRADĂRII COMPLEXE A MATERIALELOR ȘI BIOMATERIALELOR ÎN MEDII COROZIVE SUB ACŢIUNEA UNEI PERTURBĂRI MECANICE

Autor/autori: Asist. univ. dr. ing Nicoleta BOGATU1,2, Prof. univ. dr. chim. Lidia BENEA1,*

Rezumat: Lucrarea prezintă câteva aspecte importante ale procesului complex de degradare a suprafeţelor metalice prin tribocoroziune cu exemplificare pe studiul oţelului inoxidabil 304L, a straturilor electrodepuse de cobalt pur şi nanostructurate de Co nano CeO 2 î n mediul coroziv al corpului uman (soluţie biologică Hank). Procesul de tribocoroziune se referă la ştiinţa transformărilor de suprafaţă, care rezultă din interacţiunea proceselor mecanice şi chimice care au loc între elementele unui tribosistem expuse la medii corozive. Astfel, acest proces combină interacţiunile mecanice şi chimice electrochimice, dintre două suprafeţe şi mediu, incluzând procese de frecare, lubrifiere, uzură şi reacţii chimice electrochimice.

Cuvinte cheie: trib ocoroziune, frecare, str aturi nanocompozite, volum de uzura, rezistență de polarizare.


Abstract: The paper presents some important aspects of the complex process of degradation of metallic surfaces by tribocorrosion, exemplified by the st udy of 304L stainless steel , pure cobalt a nd nanostructured Conano CeO 2 electrodeposited layers in the corrosive environment of the human body (Hank biological solution). The tribocorrosion process refers to the surface transformations science , which result from the interaction of chemical and mechanical processes that take place between the elements of a tribosystem exposed to corrosive environments. Thus, this process combines mechanical and chemical electrochemical interactions, between two surfaces and the environment, including processes of friction, lubrication, wear and chemical electrochemical reactions.

Keywords: tribocorrosion, fretting, nanocomposite layers, wear volume, polarization resistance.

 

DOWNLOAD PDF