MĂSURAREA NIVELULUI DE ZGOMOT PRODUS DE MOTOCICLETE

Autor/autori: Ing. Alexandru Valentin BULIBAȘA, Conf. univ. dr. ing. Mariana Domnica STANCIU, Ș. l. dr. ing. Janoș TIMAR

Rezumat: REZUMAT. Lucrarea prezintă prezintă studiul detaliat privind măsurarea nivelului de zgomot a sistemului de evacuare al motoci-cletelor. Astfel, s au efectuat teste pentru determinarea eficienței amortizorului de zgomot asupra sistemului de evacuare al motocicletelor: în prima etapă s a studiat influența poziției sonometrului asupra nivelului de zgomot, în a doua etapă influența amortizorului de sunet asupra nivelului de presiune acustică cu și fără filtru de sunet, în poziție staționară, iar în a treia et ap ă, influența amortizorului de sunet asupra nivelului de presiune acustică cu și fără filtru de sunet, în mișcare.

Cuvinte cheie: nivel de zgomot , sistem de evacuare , filtru de zgomot , motociclete


Abstract: The paper presents the detailed study on the meas urement of the noise level of the motorcycle exhaust system. Thus, tests were carried out to determine the effectiveness of the silencer on the motorcycle exhaust system: in the first st age, the influence of the position of the sound meter on the noise lev el was studied, in the second stage, the influence of the silencer on the sound pressure level with and without a filter of sound, in a stationary position, and in the third stage, the influence of the sound absorber on the sound pressure level with and wi thout a sound filter, in motion.

Keywords: noise level, exhaust system, noise filter, motorcycles.

 

DOWNLOAD PDF