MONTAREA TRADUCTOARELOR ULTRASONICE DE NIVEL ÎN REZERVOARE CU FLUIDE INFLAMABILE

Autor/autori: Drd. ing. Dorin BUIUM, Prof. dr. habil. ing. Aurel FRATU

Rezumat: Proiectarea, montarea și exploatarea instalațiilor cu fluide inflamabile se realizează în conformitate cu reglementările tehnice specifice. Acest articol oferă informații utile pe care trebuie sa le îndeplinească personalul specializat sa monteze traductoare ultrasonice inteligente in rezervoare cu fluide inflamabile.

Cuvinte cheie: Fluide inflamabile, traductoare de nivel cu ultrasunete, rezervoare cu fluide inflamabile, pericol de incendiu, pericol de explozie.


Abstract: The design, installation and operation of installations with flammable fluids is carried out in accordance with specific technical regulations. This article provides basic information that must be met by specialized personnel to install ultrasonic intelligent transducers in tanks with flammable fluids.

Keywords: Flammable fluids, ultrasonic level transducers, tanks with flammable fluids, fire hazard, explosion hazard.

 

DOWNLOAD PDF