SIMULAREA CU AJUTORUL INSTRUMENTAȚIEI VIRTUALE A UNOR PROCESE INDUSTRIALE ROBOTIZATE

Autor/autori: Șef lucr. dr. ing. Barbu Cristian BRAUN, Șef lucr. dr. ing. Corneliu Nicolae DRUGĂ

Rezumat: În lucrare este descrisă o metodă prin care diferite cicluri industriale de producție robotizate pot fi simulate cu ajutorul unei interfețe de instrumentație virtuală. Concret sunt prezentate câteva exe mple de cicluri de asamblare a unor sisteme hidro pneumatice cu rol funcțional activ. Exemplele prezentate se bazează pe algoritmi de programare a ciclurilor de asa m blare aferente, pornind de la funcționarea și modul de programare al unui robot de tip Melfa Basic IV, dispus pe unul dintre modulele de lucru ale unei linii automa tizate de producție

Cuvinte cheie: C iclu, robotizat, simulare, algoritm, virtual, eveniment


Abstract: The paper describes a method by which different robotic industrial producti on cycles can be simulated using a virtual instrumentation interface. Concretely, some examples of assembly cycles of hydro pneumatic systems with an active functional role are presented. The presented examples are based on algorithms for programming relat ed assembly cycles, starting from the operation and programming mode of a Melfa Basic IV type robot, placed on one of the work modules of an automated production line.

Keywords: Cycle, robotic, simulation, algorithm, virtual, event

 

DOWNLOAD PDF