BIOFILTRE CU RECIRCULARE SUB FORMĂ DE INSULE PLUTITORE - PRINCIPII OPERAȚIONALE ȘI CONSTRÂNGERI DE DURABILITATE

Autor/autori: Dr. Radu POPA, Prof. Dr. Vily Marius CIMPOIASU2 , Dr. Ioana Corina MOGA, Sl. Dr. Vasile Daniel GHERMAN

Rezumat: REZUMAT. Biofiltrele cu recirculare sub formă de insule plutitore (BRIP) sunt o tehnologie promițătoare pentru curățarea unor volume mari de apă care transportă o combinație diversă de poluanți cu concentrații la nivel de prag toxic. Spre deosebire de zonele umede construite, care doar transferă și sechestrează poluanții în diferite părți ale ecosistemului, BRIP pot ajuta la îndepărtarea poluanților din mediul respectiv. Spre deosebire de filtrele tipice cu insulă plutitoare, BRIP au circulație activă a apei prin paturile plantelor pentru o eficiență sporită. În condiții normale de funcționare într-un climat temperat, paturile BRIP sunt desfășurate primăvara și colectate la sfârșitul sezonului de creștere a plantelor. Metodele care pot fi teoretic utilizate pentru procesarea biomasei recoltate includ uscarea, digestia anaerobă, compostarea, producerea de bioetanol, însilozarea, peletizarea, producția de celuloză, piroliza și incinerarea. Previzionăm că BRIP vor găsi aplicații în îndepărtarea unor poluanți persistenți precum metale grele, microplastice, derivați din plastic, îngrășăminte, pesticide, PCBs și PFAS. Se preconizează că biofiltrele BRIP pot găsi aplicații în recuperarea macronutrienților pentru îngrășămintele organice, în tratarea efluenților de mare volum cu poluanți la nivel apropiat de pragul toxic, detoxifierea metalelor grele, și efluenții lichizi de canalizare, din creșterea animalelor și în curățarea mediului. Cele mai importante impacturi asupra mediului prezise pentru sistemele de tip BRIP sunt pierderi de apă prin evapotranspirație, schimbările în habitat și biodiversitate și modificările concentrației de nutrienți.

Cuvinte cheie: Poluare, Insule plutitoare, Plante de apă, Biofiltru, Sustenabilitate.


Abstract: ABSTRACT. Recirculated floating island biofilters (BRIP) are designed for clean-up large volumes of water carrying pollutants at threshold-level concentrations. In temperate climate conditions the BRIP systems are only deployed during plant growth season. The resulting phytomass is harvested and may be post-processes by a variety of methods such as drying, anaerobic digestion, composting, bioethanol, ensiling, palletization, pulp production, pyrolysis, and incineration. It is predicted that BRIP systems can find applications in removing persistent pollutants such as heavy metals, microplastics, soluble plastic derivatives, fertilizers, pesticides and pfas. BRIP systems are predicted to find applications in reclamation of macronutrients, treatment of high-volume effluents with threshold level pollutants, metal detoxification, treatment of sewage fluids and environmental cleanup. Most notable environmental impacts of BRIP are predicted to be water loss by evapotranspiration, changes in habitat and biodiversity and changes in the concentration of nutrients.

Keywords: Pollution, Floating islands, Water plants, Biofilter, Sustainability.

 

DOWNLOAD PDF