ELABORAREA METODEI DE PROIECTARE A PRODUSELOR VESTIMENTARE FUNCȚIONALE PENTRU COPII PREMATURI

Autor/autori: Drd. Victoria DANILA, Prof. dr. ing. Antonela CURTEZA, Conf. univ., dr. Stela BALAN

Rezumat: REZUMAT. Procesul de proiectare și confecționare a produselor vestimentare pentru copii prematuri presupune respectarea unor cerințe specifice îmbrăcămintei pentru grupul-țintă de purtători nominalizat care reflectă tipul sortimentului, tipul produsului, materialul și furnitura utilizată. Din punct de vedere estetic și constructiv trebuie să fie asigurată funcționalitatea produsului și siguranța copilului îmbrăcat, prin respectarea efectelor dinamice transpuse în adaosurile constructive, prevăzute în metoda de proiectare propusă. Sistemul de adaosuri adoptat în metoda de proiectare elaborată corespunde necesităților dinamice ale copiilor născuți prematur.

Cuvinte cheie: metodă de proiectare, produse funcționale, cerințe specifice, copii născuți prematur


Abstract: ABSTRACT. The process of designing and manufacturing clothing products for premature babies requires compliance with specific clothing requirements for the nominated target group of wearers that reflect the type of assortment, the type of product, the material and the equipment used. From an aesthetic and constructive point of view, the functionality of the product and the safety of the dressed child must be ensured, by respecting the dynamic effects transposed in the constructive additions, provided in the proposed design method. The addition system adopted in the developed design method corresponds to the dynamic needs of premature babies.

Keywords: design method, functional products, specific requirements

 

DOWNLOAD PDF