TEHNICI DE PERSONALIZARE A AVATARILOR VIRTUALI PENTRU PROIECTAREA DIGITALĂ A ÎMBRĂCĂMINTEI FUNCȚIONALE

Autor/autori: Asist. univ., drd. ing. Elena FLOREA-BURDUJA, Asist. univ., drd. ing. Aliona RARU, Conf.univ., dr. Marcela IROVAN , Prof.univ.,dr.ing. hab. Daniela FARIMĂ

Rezumat: REZUMAT. Proiectarea îmbrăcămintei adaptiv-funcționale pentru persoanele cu amputații este o problemă actuală complexă cu implicații sociale, ce impune o abordare specială, iar fiecare etapă a acestui proces necesită cercetări consumatoare de timp, cheltuieli materiale și trăiri emoționale. Aplicarea tehnologiilor informaționale digitale 3D în proiectarea produselor permite reducerea acestor cheltuieli și oferă soluții optime. Lucrarea prezintă analiza și aplicarea tehnicilor și a metodelor de personalizare a avatarului virtual utilizat la prototiparea îmbrăcămintei adaptiv-funcționale, destinate persoanelor care prezintă amputații.

Cuvinte cheie: Cuvinte cheie: Tehnologii digitale, proiectare 3D, avatar personalizat, produse adaptiv-funcționale, persoane cu amputații.


Abstract: ABSTRACT. Designing adaptive-functional clothing for amputees is a current complex problem with social implications, which requires a special approach, and each stage of this process requires time-consuming research, material expenses and emotional experiences. The application of 3D digital information technologies in product design allows reducing these expenses and offers optimal solutions. The paper presents the analysis and application of techniques and methods for personalizing the virtual avatar used in the prototyping of adaptivefunctional clothing, intended for people with amputations.

Keywords: Keywords: Digital technologies, 3D design, personalized avatar, adaptive-functional products, people with amputations.

 

DOWNLOAD PDF