Resursele mondiale de aluminiu: situatia actuala, posibilitatea valorificarii, perspective

Autor/autori: Conf. dr. ing. Mihai Marinescu, Asist. cercet. ing. Christian Stanciu, Prof.Georgeta Marinescu

Rezumat: In functie de cantitatea care se consuma anual si dupa multiplele intrebuintari, aluminiul este al doilea ca importanta printre metalele folosite de omenire. Pentru a se vedea locul lui printre acestea, se prezinta productiile mondiale de metale obtinute in anul 2000, al caror ordin de marime este acelasi si in prezent.

Cuvinte cheie: resurse de bauxita, rezerve de bauxita, productii de aluminiu


Abstract: Depending on the amount that is consumed every year and on the multiple uses, aluminum is the second most important among the metals used by mankind. To see his place among them, we present global production of metals obtained in 2000, whose magnitude is the same today.

Keywords: bauxite resources, reserves of bauxite, aluminum production

 

DOWNLOAD PDF