Aplicatii civile cu GPS

Autor/autori: Lect. univ. drd. ing. Iustin Andronie, Asist. univ. drd. ing. Mihai Andronie

Rezumat: Reteaua de sateliti GPS si sistemele GPS au devenit un lucru obisnuit in viata de zi cu zi. Aplicatiile sunt dintre cele mai diverse, de la cele din domeniul militar, determinarea limitelor terenurilor, navigatie comerciala, pina la cele pentru uzul persoanelor fizice, in scop recreational. Tehnologia GPS si-a gasit locul intr-o varietate de domenii industriale civile cum ar fi sectorul constructiilor, taximetrie, asigurari, distributie de bunuri, curierat, securitate, transporturi (interne si externe), telecomunicatii, inchirieri de masini, societati de leasing, transport valori, unitati publice etc. Spre exemplu, firmele care detin parcuri auto pot folosi solutii moderne bazate pe sistemele GPS pentru optimizarea activitatii adaptate nevoilor proprii care le permite o gestionare eficienta a flotei auto, controlul resurselor, minimizarea cheltuielilor si siguranta sporita a bunurilor. Pana in prezent, un numar foarte mare de clienti au implementat solutii GPS pentru monitorizarea de autovehicule. In lucrarea de fata sunt prezentate o serie intreaga de aplicatii bazate pe tehnologia GPS aflate in uz curent care au un impact deosebit asupra domeniilor vietii civile.

Cuvinte cheie: GPS, aplicatii ale GPS


Abstract: GPS satellites network and GPS systems have become commonplace in everyday life. Applications are the most diverse, from military, to determine land boundaries, commercial navigation, up to those for individual recreational purposes. GPS technology has found its place in a variety of civil industries, such as the construction sector, taxi, insurance, distribution of goods, courier, security, transportation (internal and external), telecommunications, car rentals, leasing companies , transport values, public facilities etc.. For example, companies that have fleets can use modern solutions based on GPS systems to optimize business tailored to their needs, enabling effective management of fleet, control of resources, minimize costs and increasing safety of goods. So far, many customers have implemented solutions for GPS vehicle monitoring. This paper presents the applications based on GPS technology, in use, which have a significant impact on the areas of civil life

Keywords: GPS, GPS applications

 

DOWNLOAD PDF