Standardizarea proceselor si a activitatilor in organizatiile industriale prin implementarea sistemului de fabricatie LEAN

Autor/autori: Dr. ing. Daniel D. Georgescu

Rezumat: Aceast articol exploreaza un sistem echilibrat de standardizare si control care poate fi denumit ca "noua standardizare" sau standardizarea lean. Necesitatea dezvoltari unui sistem legat de masuri si de standarde care va directiona o companie spre un viitor profitabil. Prin implementarea acestui sistem, o companie va fi capabila sa: implementeze zilnic cu succes conceptul lean, utilizeze standardelor pentru a controla performanta la toate nivelele organizatiei, creeze o fundatie pentru toate activitatile de pregatire si sa se pregateasca pentru imbunatatirea continua.

Cuvinte cheie: imbunatatire continua, management, standardizare, fabricatia lean


Abstract: This article explores a balanced system of standardization and system control that can be seen as “the new standardization.” Development’s necesity of interlocking system of measures and standards that will move a company toward a profitable future. By implementing this system, a company will be able to: successfully implement lean on a daily basis, use standards to control performance at all levels of the organization, create a foundation for all training and prepare for continuous improvement.

Keywords: kaizen, management, standardization, lean manufacturing

 

DOWNLOAD PDF