Aspecte ale calitåtii în e-services: telemedicinå, videoconferinte, educatie multimedia si aplicatii de bandå largå

Autor/autori: Titu I. Bajenescu

 

DOWNLOAD PDF