TEHNOLOGII SI STRATEGII DE EVALUARE A INFORMATIEI STIINTIFICE

Autor/autori: Prof. univ. dr. ing. Angela REPANOVICI, Prof. univ. dr. ing. Luciana CRISTEA,

Rezumat: Analiza citarilor reprezinta un indicator scientometric de evaluare a rezultatelor cercetarilor stiintifice. Prin numarul de citari putem sa analizam calitatea informatiei stiintifice. Google Scholar este baza de date scientometrica ce se poate consulta gratuit pe internet si care indexeaza lucrari cademice,identificand si citarile aferente. Softwar-ul gratuit Publish or Perish poate fi folosit ca instrument de analiza a impactului cercetarilor analizand citarile prin indexul H. Se prezinta studiul exploratoriu desfasurat la universitatea Transilvania din Brasov, Departamentul de cercetare: Sisteme Mecatronice Avansate, privind impactul si vizibilitatea cercetarilor stiintifice.

Cuvinte cheie: index H, cercetare stiintifica, citari, indicatori scientometrici


Abstract: Citation analyses is one scientometric indicator of assesment of scientific results. We can analyse quality of scientific impact using number of citations. Google Scholar is one free scientometric database wich indexes scholar articles and citations. Publish or Perish i sone analyse tool of research impact using citation by H index. We present exploratory study regarding impact and scientific research visibility of Mechatronics Advanced Systems Reseach Department at Transilvania University.

Keywords: H index, scientific research, scientometrics indicators

 

DOWNLOAD PDF