CADRUL NATURAL, PEISAGISTIC SI CALITATEA MEDIULUI IN MUNICIPIUL TIMISOARA

Autor/autori: Dr. ing. Vasile CIUPA Primaria Municipiului Timisoara

Rezumat: Timisoara, acum, in 2010, are nevoie de o regenerare urbana cu un nou Plan Urbanistic General si un program urban de actiune care sa concretizeze dezvoltarea durabila a zonei, program in care trebuie transpuse obiectivele si conceptul urbanistic, masurile sociale si de mediu, integrate in studii, proiecte si lucrari. Prezentul material face o descriere a zonei urbane Timisoare din punct de vedere geografic, geologic, climatic, o succinta caracterizare a calitatii factorilor de mediu, dar si a faunei si florei locale, cu incadrarea in zone „Hardiness” (zone climatice) a florei. O atentie deosebita este acordata florei spontane si rezistentei la conditiile climatice, marcate de schimbari climatice tot mai vizibile, dar si speciilor de arbori, arbusti, plante anuale si bienale recomandate a fi plantate in Timisoara. Prezentarea acorda atentie in aceeasi masura si directiilor de dezvoltare ale Municipiului Timisoara, precum si studiilor de cercetare care fundamenteaza aceasta dezvoltare, studii de cercetare realizate tocmai pentru cunoasterea calitatii unor factori de mediu (aer, apa, sol, zgomot urban, poluarea cu metale grele etc.). Rezultatele acestor studii conduc la stabilirea prioritatilor si directiilor de interes in scopul implementarii principiului dezvoltarii durabile a municipiului Timisoara.

Cuvinte cheie: calitatea mediului, cadrul natural, cadrul peisagistic, studii, factori de mediu.


Abstract: The Municipality of Timisoara, in 2010, needs an Urban Planning regeneration and an Urban Action Program to achieve the sustainable development of the area, to develop a program to implement the concept of urban, social and environmental measures, integrated studies, projects and plans. The present paper is an overview of Timisoara urban area, in terms of geography, geology, climatic, the urban factors quality, the flora hardiness zones and the fauna in Timisoara’s area. Particular attention is given to spontaneous flora, the capacity of resistance to processes associated with climate change more evident and to the species of trees, shrubs, annual and biennial plants recommended in Timisoara. The paper also describes the development trends of Timisoara, the lists of scientific research works on the quality of urban factors (air, water, soil, urban noise, heavy metal pollution. The results of these studies lead to establishment of the priorities and policies regarding sustainable development of Timisoara Municipality.

Keywords: nature, landscape, urban environment, studies, environment factors quality.

 

DOWNLOAD PDF