VERIFICAREA REZISTENTEI STRUCTURILOR LA ACTIUNEA FOCULUI PRIN CALCUL NUMERIC

Autor/autori: Prof. dr. ing., dr. HC, Dan DUBINA MC al Academiei Romane, Conf. dr. ing. Raul ZAHARIA

Rezumat: In conformitate cu standardele europene Eurocode, rezistenta la foc a constructiilor metalice si mixte otel-beton poate fi determinata utilizand metode simplificate, pe baza de tabele sau formule de calcul. Pentru situatii deosebite, in cazul unor sectiuni/structuri complexe sau a unor cerinte particulare, poate fi necesara efectuarea unei analize numerice avansate utilizand programe de calcul specializate in analiza termica si mecanica a structurilor supuse la actiunea temperaturilor inalte. Modelele de calcul avansat implementate in programele specializate de calcul trebuie sa indeplineasca anumite cerinte, impuse in standardele europene si trebuie validate prin incercari experimentale relevante, pentru a demonstra capacitatea programului de calcul de a reproduce o comportarea la foc a unei anumite categorii de probleme. Odata ce programul a fost validat pentru o categorie de probleme nu se mai impune ca pentru o problema de acelasi tip sa se faca un nou experiment la foc, dar este evidenta ca, in conditiile in care exista incercari la foc pentru o situatie particulara, asemanatoare situatiei analizate, se poate face o validare suplimentara a modelului de calcul avansat. Articolul prezinta o astfel de validare suplimentara a modelului de calcul avansat SAFIR pentru situatia particulara a verificarii la foc a stalpilor structurii Bucharest Tower Center.

Cuvinte cheie: rezistenta la foc, analiza numerica, validare model de calcul, sectiune compozita.


Abstract: According to the Eurocodes, the fire resistance of steel and composite steel-concrete structures may be determined using simplified methods based on tabulated data or formulas. For special situations, as in case of complex cross-sections, it may be necessary to use an advanced numerical analysis, using special purpose programs (advanced calculation models) able to perform a thermal and mechanical analysis of structures under elevated temperatures. The computer programs which use such advanced calculation models must fulfil certain conditions imposed by the Eurocodes and must be validated through relevant test results, in order to demonstrate the capacity of the program to reproduce the fire behaviour of a specific category of problems. Once validated for such a specific category, it is not necessary to validate the program through tests for a similar problem, but it is obvious that if experimental evidence exists for a particular situation, a supplementary validation of the program may be considered. The paper presents such a supplementary validation of the advanced calculation model SAFIR, for the verification of the fire resistance of the columns of Bucharest Tower Center building.

Keywords: fire resistance, numerical analysis, validation of the calculation model, composite section.

 

DOWNLOAD PDF