SEISMELE DIN ZONA BANAT - TIMISOARA

Autor/autori: Prof.dr.ing. Marin MARIN, As.drd.ing. Luiza ROMAN, As. dr.ing. Octavian ROMAN

Rezumat: Lucrarea prezinta seismicitatea zonei Banat-Timisoara, recurenta cutremurelor banatene si conditiile locale ale Timisoarei. Pe baza forajelor geotehnice, pe amplasamentul Timisoarei au fost evidentiate conditii de teren diferite.

Cuvinte cheie: Zona seismica Banat-Timisoara, recurenta seismelor din Banat, foraje geotehnice.


Abstract: This paper presents the seismicity zone Banat-Timisoara, Banat earthquakes recurrence and the local conditions of Timisoara. Based on geotechnical drilling, there were found on the site of Timisoara different ground conditions.

Keywords: Seismic zone Banat-Timisoara, Banat earthquakes recurrence, geotechnical drilling.

 

DOWNLOAD PDF