NORME EDITORIALE

Descarcati template pentru Buletinul AGIR

Forma de prezentare a lucrărilor

Manuscrisele se vor prezenta la Editura AGIR culese în editorul Word sub Windows, cu fontul Times New Roman, cu diacritice româneşti (ă, î, ş, ţ, â) şi ghilimele româneşti („ ”), cu mărimile corpului de literă de 11 pt (pentru textul de bază) şi 9 pt (pentru legende, tabele etc.).

Pentru formatarea textului nu se va folosi decât stilul Normal.

Fisierele conţinând lucrarea vor fi însoţite de o listare pe hârtie format A4, pe o faţă a colii.

Oglinda paginii (în care se încadrează textul) va avea dimensiunile 18x24 cm

Structura lucrării

Lucrările vor cuprinde: capitole de gradul I, subcapitole şi paragrafe. Titlurile capitolelor se vor culege cu caractere verzale (majuscule), literele fiind cu două puncte mai mari decât cele din textul de bază.

Capitolele şi subacpitolele se vor numerota în sistem zecimal, iar subcapitolele vor fi de cel mult 2 grade de subordonare pentru fiecare capitol. Titlurile de un grad inferior nu se vor numerota şi vor fi plasate la cap de rând, structurate (în ordine de subordonare descrescătoare) astfel: bold, de rând; bold Italic; italic nebolduit.

Paragrafele vor începe (primul rând) la 0,5 cm faţă de marginea textului.

Enumerările sunt de preferat cu bumbi sau cu linie, la distanţa faţă de margine la care încep paragrafele.

Materialul grafic, formulele, tabelele

Ilustratiile vor avea rezoluție bună (300 dpi) şi vor fi introduse în text.
Graficele vor avea pe axele de coordonate mărimile şi unităţile de măsură (între paranteze drepte).
Tabelele vor avea cap de tabel corect construit, şi anume cu denumirile mărimilor de pe coloane şi de pe rânduri şi cu unităţile de măsură corespunzătoare între paranteze drepte.
în formule precum şi în restul materialului (în text, tabele, figuri etc.) se vor culege cu caractere italice simbolurile mărimilor variabile, iar cu caractere drepte cifrele şi simbolurile criteriilor de similitudine, d, log, In, e etc.
Numărul formulei se va încadra cu paranteze rotunde şi se va plasa la marginea din dreapta a oglinzii paginii, iar formula va fi centrată.
Unităţile de măsură se vor scrie cu caractere drepte, între paranteze drepte când însoţesc mărimea şi fără paranteze când însoţesc valoarea numerică.
Se vor folosi unităţile de măsură cuprinse în Sistemul Internaţional, respectându-se simbolizarea corecta (ax.: bar, nu bari; mm H2O, nu mm CA, kW şi nu KW; s şi nu sec; m3 şi nu mc etc.).
Explicaţiile notaţiilor din formule şi din figuri se vor aşeza unele sub altele, însoţite de unitatea de măsură şi despărţite cu punct şi virgulă.
De regulă, tabelele vor avea titlul deasupra, iar figurile vor avea legendă dedesubt, aşezate la 0,5 cm de tabel sau figură.
între figuri (tabele, formule) şi text se va lăsa (sus şi jos) o distanţă de 0,5 cm.
Formulele, figurile şi tabelele precum şi legendele figurilor şi titlurile tabelelor se vor culege cu acelaşi font ca în text, dar cu un grad mai mic (ex.: în text, cu Times New Roman de 10 pt, iar în tabel cu Times New Roman de 9 pt). Formulele, figurile şi tabelele se vor numerota în continuare pentru fiecare articol.
Toate figurile şi tabelele vor fi menţionate în text (ex.: „După cum se arată în tabelul 1...") sau vor fi semnalate între paranteze rotunde, de exemplu (fig. 1)).

Ortografia

Pentru ortografie se va respecta îndreptarul ortografic, ortoepic şi de punctuaţie (Ed. Univers Enciclopedic, 1996), iar pentru unităţile de măsură se va folosi colecţia de standarde Unităţi de măsură (Ed. Tehnică, 1997).

Alte materiale necesare

Lucrările vor fi însoţite de următoarele anexe:
- câteva date din biografiile (profesionale) ale autorilor, prezentate succint (3-4 rânduri de text);
- scurte rezumate ale lucrărilor, în limba română şi în limba engleză (abstract);
- cuvinte cheie ale lucrărilor, în limba română şi în limba engleză (key-words).