Supliment Buletinul AGIR 2/2015 - DEZVOLTAREA DURABILĂ FAVORABILĂ INCLUZIUNII (II)