Buletinul AGIR 4/2015 - CERCETARE ȘI EXPERTIZĂ INGINEREASCĂ