Buletinul AGIR 3/2017 - Progresul tehnologic – rezultat al cercetării