Buletinul AGIR 2/2012 - Eucatie, cercetare, progres tehnologic