RECENZARE - ACCEPTARE

Buletinul AGIR păstrează tradiţia numerelor apărute în perioada interbelică, publicând lucrări din domeniul ştiinţelor aplicate, menite să contribuie semnificativ la îmbogăţirea cunoştinţelor de specialitate şi la valorificarea studiilor, cercetărilor şi rezultatelor experimentale întreprinse de inginerii români.

Materialele propuse spre publicare trebuie să fie de actualitate şi să conţină elemente teoretice şi experimentale importante, noi, originale şi recunoscute ca fiind valoroase de către cel puţin două personalităţi sau specialişti de marcă din domeniul respectiv. Contribuţiile teoretice propuse trebuie să fie însoţite şi de rezultate experimentale care să confirme ipotezele adoptate, iar descrierea noilor metode experimentale prezentate sau noile interpretări ale unor rezultate existente trebuie să aibă un pronunţat caracter de originalitate. Buletinul AGIR nu publică materiale care au mai fost prezentate în alte lucrări apărute sau care conţin studii parţial efectuate şi nefinalizate. De asemenea, nu sunt acceptate spre publicare materiale preluate din lucrările altor autori (plagiate) sau paragrafe, tabele, materiale ilustrative preluate fără a fi precizată sursa bibliografică respectivă.

Fiecare lucrare propusă a fi publicată în Buletinele AGIR va fi recenzată de către specialişti de marcă din domeniul respectiv şi prezentată Colegiului Ştiinţific Editorial de către unul dintre membrii acestuia şi va fi analizată pe baza principiilor susmenţionate, în ceea ce priveşte atât conţinutul ştiinţific cât şi forma de prezentare. Acceptarea sau respingerea articolului sunt comunicate în scris autorului principal, împreună cu observaţiile respective. Articolele acceptate sunt prezentate, ca PDF al manuscrisului, pe website-ul Buletinului AGIR, iar în interval de 6 luni vor apărea şi în unul din numerele care urmează să fie tipărite. Materialele respinse stau la dispoziţia autorilor la sediul redacţiei.