ROLUL RETELELOR DE INOVARE IN CRESTEREA COMPETITIVITATII REGIONALE

Autor/autori: Prep. univ. drd. Alexandru Ionut ROJA

Rezumat: Complexitatea contextului economic, intensificarea concurentei si procesul de globalizare a afacerilor au determinat organizatiile sa identifice noi cai prin care sa devina mai competitive la nivel regional, national sau global. Retelele colaborative si in special retelele de inovare pun in valoare potentialul organizatiilor de a deveni competitive si de a obtine avantaje concurentiale in sectoare de afaceri emergente sau care impun bariere de intrare. Retelele de inovare au la baza legaturile create prin intermediul tripticului mediu de afaceri, mediu academic si de cercetare si strategiile de dezvoltare regionala.

Cuvinte cheie: Retele de inovare, retele colaborative, avantaj concurential, dezvoltare regionala, competitivitate.


Abstract: The complexity of the business envirnonment, competitition and the process of businesses globalization give the oportunity for organisation to identify new ways to become more competitive at regional, national and global level. Collaborative networked organizations and innovation networks will develop the potential of the organizations to become more competitive in emergent business sectors. Innovation networks are based on links between business environment, academic and research institutions and regional developement strategies.

Keywords: Innovation networks, collaborative networks, competitive advantage, regional developement, competitivity.

 

DOWNLOAD PDF