MODELE REOLOGICE LA IMBINARI IN LEMN CU BULON

Autor/autori: Dr. ing. Rodica Nicoleta DATES, Prof. univ. dr. ing. Ioan CURTU

Rezumat: Lucrarea prezinta aspecte privind comportamentul reologic al lemnului. Sunt prezentate modelele reologice clasice, modurile de grupare al acestora, in vederea simplificarii si ordonarii problemei generale a raportului dintre solicitari si deformatii ale corpurilor. Comportarea reala a corpurilor se ilustreaza prin combinarea acestor modele. Pe baza modelelor reologice ale lemnului, s-au alcatuit modelele reologice specifice imbinarilor cu tije cilindrice (buloane) testate la tractiune, sub sarcina continua. S-a realizat o succesiune a deformatiilor transpusa prin modele reologice.

Cuvinte cheie: imbinare cu bulon, curgere in timp, model reologic, deformatie elastica, deformatie plastica.


Abstract: This paper presents aspects regarding rhelogical behavior of wood. There are presented the classical rheological models their grouping possibilities in order to simplify and arrange the general ratio between strain and deformation of bodies. The real behavior of bodies is illustrated by combining these models. Based on the rheological models of wood, there have been made specific rheological models of bolted wood joints exposed to traction, under continuous load. A sequence of deformation has been made, transposed into rheological models

Keywords: bolted wood joints, flow in time, rheological model, elastic deformation, plastic deformation

 

DOWNLOAD PDF