EVALUAREA NEDISTRUCTIVA A COEFICIENTULUI DE ATENUARE ACUSTICA AL MATERIALELOR COMPOZITE PRIN METODA ULTRASUNETELOR

Autor/autori: Dr. ing. Mariana Domnica STANCIU, Prof. univ. dr. ing. dr. h. c. Ioan CURTU, Prof. univ. dr. ing. Vasile CIOFOAIA, Prof. dr. Raimond GRIMBERG

Rezumat: Lucrarea prezinta rezultatele experimentale privind coeficientul de absorbtie acustica a compozitelor din fibra de sticla si rasina epoxi, determinate prin metoda nedistructiva de absorbtie a undelor elastice (ultrasunetele) in mediul solid, respectiv placa testata. S-au testat placi rectangulare, plane, clasificate in 4 tipuri, in functie de structura compozita si procesul tehnologic de fabricatie. Testele au relevat pe de o parte caracterul eterogen al placilor compozite, iar pe de alta parte capacitatea fiecarui tip de placa studiat de a atenua frecventele inalte.

Cuvinte cheie: compozite cu textile, ultrasunete, coeficient de atenuarie acustica, anisotropie.


Abstract: The paper presents the experimental results regarding sound absorption coefficient of fibre glass /epoxi resin composites, using non-distructive method of elastic wave absorption in solid medium, irrespective tested plate. Were tested rectangular plane plates, classified in 4 types in accordance with composite structure and technological process. The tests revealed the anisotropic properties of composites and the capacity of plates to attenuate the high frequencies

Keywords: woven composite, ultrasound, sound absorption coefficient, anisotropy

 

DOWNLOAD PDF