ANALIZA STARILOR DE TENSIUNI-DEFORMATII IN COMPONENTE DE MOBILIER REALIZATE DIN MATERIALE COMPOZITE

Autor/autori: Conf. dr. ing. Camelia CERBU

Rezumat: Lucrarea analizeaza starile de tensiuni si deformatii care se dezvolta in componenta de sezut-spatar a unui scaun. Aceasta componenta este montata pe o structura metalica si este fabricata dintr-un material compozit hibrid pe baza de rasina polimerica ranforsata atat cu fibre de sticla cat si cu faina de lemn. Pentru a modela materialul s-a utilizat caracteristicile mecanice (modul de elasticitate E la tractiune, coeficientul lui Poisson , curba tensiune-deformatie ) determinate prin incercari mecanice. Se propune un model numeric al structurii de scaun pentru a analiza atat a starea de tensiuni cat si starea de deformatie care se dezvolta in timpul solicitarii mecanice. Se considera cazul de incarcare in care 75% din greutatea corpului este uniform distribuita pe sezut in timp ce 25% din greutate actioneaza asupra spatarului.

Cuvinte cheie: materiale compozite, tensiuni, deformatii


Abstract: The work analyses the states of stresses and strains that develope in seat-backrest component of a chair. This component is mounted on a metallic structure and it is made of a hybrid composite material based on polymeric resin reinforced both with glass fibers and with wood flour. To model the material it used the mechanical characteristics (modulus of elasticity E in tensile test, Poisson’s ratio ? , stress-strain curve ? ?? ) determinated by mechanical tests. It proposes a numerical model of the chair structure to analyse both the state of stresses and the state of strains that develope during the mechanical loading. It considers the loading case when 75% of the weight of the body is uniformly distributed on the seat while 25% of weigth acts on the seat-back.

Keywords: composite materials, stresses, strains

 

DOWNLOAD PDF