DEZVOLTAREA TRANSPORTULUI AERIAN IN LUME, IN ROMANIA SI IN JUDETUL BRASOV

Autor/autori: Ing. Traian TOMESCU, Gen. rez. ing. Ion GEORGESCU , Dr. ing. Aristotel CANCESCU

Rezumat: Lucrarea prezinta unele aspecte referitoare la dezvoltarea traficului aerian in lume, in Europa si in Romania, realizarea Aeroportului Brasov si efectele asupra dezvoltarii economice si vietii sociale in judetul Brasov. In prima parte a lucrarii sunt prezentate unele aspecte privind dezvoltarea traficului aerian in lume, in Europa si in Romania si diversificarea serviciilor de transport aerian. In a doua parte se prezinta caracteristicile unor aeronave utilizate pentru diferite tipuri de misiuni aeriene si categoriile de aeroprturi utilizate. In a treia parte lucrarea trateaza istoricul si evolutia activitatilor aviatice la Brasov, aspecte privind etapele parcurse si cele care au mai ramas de parcurs in cadrul programului de realizare a Aeroportului Brasov si efectele realizarii acestui obiectiv asupra dezvoltarii economice si sociale a judetului Brasov.


Abstract: This paper presents some aspects of air traffic growth in the world, in Europe and Romania, Bra?ov Airport implementation and effects on economic and social life in Bra?ov. The first part presents some aspects of air traffic growth in the world, in Europe and Romania and diversification of air transportation. The second part shows the characteristics of different types of aircrafts used for aerial missions and the airports categories used. In its third part, the paper deals with the history and evolution of aviation activities in Bra?ov, with steps made and remaining to be made in the Brasov Airport program, as well as with its effects on the economic and social development of the Bra?ov county

 

DOWNLOAD PDF