Management features of safety and occupational health applied in integrated systems for agro-food production

Autor/autori: Crisan Catalin, Mnerie Dumitru, Tucu Dumitru

Rezumat: Activitatile in companiile de productie agro-alimentara, organizate dupa principiul sistemelor integrate sunt efectuate intr-un context unitar. Acest articol prezinta unele caracteristici ale sistemului de securitate si sanatate in munca, integrat in managementul general al companiei. Sunt prezentate, de asemenea, unele probleme legate de monitorizarea starii de siguranta a lucratorului, prin urmarirea actiunilor privind reducerea, pana la eliminare, a factorilor de risc pentru fiecare loc de munca, cu specific agro-alimentar.

Cuvinte cheie: management, agro-alimentar, sistem integrat, securitate, sanatate, factor de risc


Abstract: The activities in the agro-food production companies organized by the principle of integrated systems are performed in a unitary context. This paper presents some features of the safety and occupational health system integrated in the general management of the company. Are presented also some issues related to the monitoring the state of worker safety by reducing to the elimination of the risk factors for each job, with that agro-food specific .

Keywords: management, agro-food, integrated system, safety, health, risk factor

 

DOWNLOAD PDF