OPCOM’S ROLE IN THE WHOLESALE ELECTRICITY MARKET

Autor/autori: Rodica POPA, Cristina SETRAN, Victor IONESCU

Rezumat: Creat pentru a administra piata angro de energie electrica in conformitate cu legislatia primara si secundara in vigoare, operatorul pietei a intrat in 2011 in cel de-al doilea deceniu de activitate urmarind ca de fiecare data asumarea eficienta a rolului sau sub toate aspectele, pornind de la facilitarea tranzactionarii pe diferite orizonturi de timp prin produse bursiere lichide in vederea ajustarii eficiente a portofoliilor, stabilirea unui pret de referinta solid si a semnalelor de pret pentru tranzactionarea la termen a energiei electrice, asumarea rolului de contraparte, asigurarea integritatii si transparentei pietelor administrate.

Cuvinte cheie: energie electrica, piata angro, produse tranzactionate, decontare


Abstract: Designed to administer the wholesale electricity market in accordance with primary and secondary legislation in force, the market operator entered in 2011 in the second decade of this activity, aiming to continue to perform its role in an effective manner, begining with the responsibility to facilitate the trading on different time horizons by liquid products made available to all participants for their portfolio management purpose, establishing a solid reference price and price signals for electricity traded on term market, acting as a counterparty, assuring the market integrity and transparency of the administered markets.

Keywords: electricity, wholesale market, traded products, settlement

 

DOWNLOAD PDF