VIBRATION MONITORING SYSTEM OF A WIND TURBINE

Autor/autori: PhD. Stud. Ioan COZORICI, PhD. Eng. Florina COZORICI, Lecturer PhD. Eng. Radu A. MUNTEANU, Prof. PhD. Eng. Horia BALAN

Rezumat: Sunt bine cunoscute preocuparile actuale in cadrul monitorizarii si diagnosticarii turbinelor eoliene. Una dintre metodele de monitorizare folosita consta in masurarea vibratiilor in diferite puncte ale generatorului unei turbine eoliene si urmarirea in timp a valorii intensitatii acestora. Lucrarea prezinta un sistem de monitorizare a vibratiilor generatoarelor electrice folosind trei accelerometre piezoelectrice. Folosind un instrument virtual realizat in Labview, semnalele monitorizate sunt analizate folosind tehnica FFT de procesare a semnalului comparativ cu tehnica cepstrum.

Cuvinte cheie: vibratii, FFT, Cepstrum, LabView


Abstract: Current concerns are well known in the monitoring and diagnosis of wind turbines. One of the monitoring technique used, consists of measuring vibration in different parts of a wind turbine generator and follow-up to their intensity value. This paper presents a vibration monitoring system using three piezoelectric accelerometers. Using a virtual instrument developed in Labview, monitored signals are analyzed using FFT signal processing technique compared with cepstrum technique

Keywords: vibration, FFT, Cepstrum, LabView

 

DOWNLOAD PDF