THEORETICAL CHARACTERIZATION OF AN ELECTROMAGNETIC GENERATOR FOR VIBRATION ENERGY HARVESTING

Autor/autori: Prof. Eng. Radu OLARU PhD, Eng. Robert GHERCA PhD Student

Rezumat: In aceasta lucrare prezentam un studiu teoretic al generatorilor electromagnetici pentru recuperarea energiei din vibratii ambientale. Generatorul este modelat ca un oscilator de ordinul doi subamortizat. Optimizarea generatorului pentru obtinerea valorilor maxime ale transmisibilitatii si puterii electrice s-a facut prin considerarea unei pulsatii de rezonanta diferita de pulsatia naturala care este folosita curent in literatura. Raspunsul la intrarea treapta a sistemului este util in analiza generatoarelor supuse la variatii bruste ale amplitudinii vibratiilor aleatoare.

Cuvinte cheie: recuperarea energiei, generatori electromagnetici, fenomen de rezonanta, oscilator subamortizat


Abstract: In this paper we present a theoretical study of the electromagnetic generators for harvesting energy from ambient vibrations. The generator is modeled as an oscillator of second order under-damped. Generator optimization for achieving the maximum values of transmissibility and electrical power has performed by considering a resonance frequency different to natural frequency that is usually used in literature. Step response of the system is useful to analysis of the generators subjected to suddenly variations of the random vibration amplitude.

Keywords: energy harvesting, electromagnetic generators, resonance phenomenon, under-damped oscillator

 

DOWNLOAD PDF