SOLUTION FOR TEMPERATURE MEASUREMENT USING DATA AQUISITION SYSTEM AND LABVIEW

Autor/autori: Assist. PhD. Eng. Constantin-Florin OCOLEANU, Prof. PhD. Eng. Gheorghe MANOLEA

Rezumat: In ultima perioada exista tendinta de inlocuire a aparatului de masura autonom cu un ansamblu modular, adaptabil aplicatiilor dorite. Instrumentuatia virtuala a devenit obiectul multor medii de lucru specializate. Unul dintre cele mai raspandite este LabVIEW, un mediu de programare bazat pe limbajul de programare grafica G. Datorita posibilitatii de a fi construite sisteme de instrumentatie de utilizator, se castiga timp si se poate interveni rapid in cadrul sistemului de masurare sau control. Lucrarea de fata prezinta o solu7ie pentru masurarea temperaturii utilizand un sistem de achizitie de date, termometru digital :i o interfat grafica realizata in LabVIEW.

Cuvinte cheie: instrumentatie virtuala, sistem de achizitie de date, senzor


Abstract: Lately there is a tendency to replace the meter with a self assembly modular, adaptable applications desired. Virtual Instrumentation (VI) environments become more specialized subject. One of the most widespread is LabVIEW, a programming environment based on graphical programming language G. Due to the possibility of instrumentation systems to be built to use, save time and can intervene quickly in the measurement or control system. This paper presents a solution for temperature measurement using a data acquisition system, digital thermometer and a graphical interface development in LabVIEW

Keywords: virtual instrumentation, data system aquisition, sensor

 

DOWNLOAD PDF