MODELING AND SIMULATION OF PHOTOVOLTAIC ARRAYS

Autor/autori: Eng. Ioan-Viorel BANU, PhD student, Prof. Eng. Marcel ISTRATE, PhD

Rezumat: Aceasta lucrare prezinta o metoda de modelare si simulare a matricelor fotovoltaice in MATLAB® /Simulink® folosind blocul celula solara din biblioteca SimElectronics®. Metoda este folosita pentru a determina caracteristica unui panou fotovoltaic si pentru a studia influenta diferitelor valori ale radiatiei solare si ale temperaturii asupra performantelor celulelor fotovoltaice. Acest model poate fi folosit pentru a construi un model de circuit pentru orice matrice fotovoltaica. Toate modulele care formeaza modelul sistemului fotovoltaic sunt modelate individual si validate in Simulink®.

Cuvinte cheie: modelare, celula solara, matrice fotovoltaica, simulare


Abstract: This paper presents a method of modeling and simulation of photovoltaic arrays in MATLAB® /Simulink® using solar cell block from SimElectronics® library. The method is used to determine the characteristic of a particular photovoltaic cell panel and to study the influence of different values of solar radiation at different temperatures concerning performance of photovoltaic cells. This model it can be used for build a photovoltaic circuit model for any photovoltaic array. All modules which form the photovoltaic system model are individually modeled and validated in Simulink®.

Keywords: modeling, solar cell, photovoltaic array, simulation

 

DOWNLOAD PDF