EXPERIMENTAL ANALYSIS AND OPERATING OPTIMIZATION OF SOLAR ELECTRIC MOTORS

Autor/autori: Lecturer Eng. Constantin UNGUREANU, PhD, Professor Eng. Dorel CERNOMAZU, PhD

Rezumat: Lucrarea de fata prezinta contributii in legatura realizarea si experimentarea unui motor electric solar a carui functionare se bazeaza pe conversia helio-electromecanica a energiei solare. Caracterul particular imprimat motorului electric solar analizat, se refera deopotriva la traductorul de pozitie, care datorita dependentei de radiatia luminoasa primita de la Soare, are caracterul unui fototraductor de pozitie. In acest sens, a fost dezvoltat un studiu experimental referitor la dimensiunea unghiului fantei discului obturator (3), in vederea determinarii pozitiei optime a acestuia in raport cu elementele de comutatie din structura fototraductorului de pozitie.

Cuvinte cheie: motor electric solar, bloc solar, celule fotovoltaice, fototraductor de pozitie.


Abstract: This paper present contributions regarding the achievement and experimentation of an solar electric motor of which operation is based on helio-electromechanical conversion of solar energy. The particular character transferred to the analyzed solar electric motor, refers to the position transducer which due to dependence of light radiation received from the Sun, has a position phototransducer character. In this respect, was developed an experimental study on the size of the disk shutter angle (3), in order to determine its optimal position in relation to the switching elements of the position phototransducer structure

Keywords: solar electric motor, solar unit, photovoltaic cells, position phototransducer

 

DOWNLOAD PDF