STEP-DOWN VOLTAGE CONVE RTER FOR STUDENTS STUDY

Autor/autori: Assis. Eng. Ciprian AFANASOV PhD

Rezumat: In cadrul lucrarii s-au studiat diferite metode de comanda a tranzistorul comutator, partea practica constand in realizarea a doua convertoare cc – cc (coboratoare de tensiune) unul dintre acestea avand generatorul de comanda al tranzistorului realizat cu elemente discrete, iar altul fiind comandat de catre un circuit specializat. Intre cele doua modalitati de comanda se face o comparatie si se evidentiaza pentru fiecare in parte avantajele si dezavantajele. Convertorul realizat cu elemente discrete permite reglarea tensiunii la iesire, reglarea frecventei si modificarea in trepte a bobinei, a condensatorului de filtrare si a sarcinii, fapt ce permite observarea influentei fiecarui element de circuit asupra functionarii convertorului.

Cuvinte cheie: convertor. limitare current, MOSFET, PWM


Abstract: In this paper have studied different methods of control transistor switch, the practical realization consisting of two converters DC - DC (descending voltage) one of which has generator control of the transistor realized with discrete elements, and another being ordered by a special circuit. Between the two control methods are compared and highlights the advantages and disadvantages of each. Converter realized with discrete elements allows the output voltage regulation, frequency regulation and changes in steps uctance, filter capacitor and load, allowing observation of the influence of each element on the operation of the converter circuit.

Keywords: converter, limiting current, MOSFET, PWM

 

DOWNLOAD PDF