THE STUDY OF THE RELIABILITY AND MAINTAINABILITY OF JIU VALLEY ENERGETIC COAL PREPARATION MACHINERIES

Autor/autori: Assoc. Prof. Eng. Dumitru JULA, PhD, Lecturer Eng. Sorina-Daniela STANILA, PhD

Rezumat: In lucrare sunt determinate caracteristicile de fiabilitate si mentenabilitate operationala pentru ciururilor de desecare utilizate pentru prepararea carbunelui din Valea Jiului. Analiza se bazeaza pe informatiile obtinute prin urmarirea in exploatare a utilajelor pe o perioada de doi ani, care au fost transpuse in serii statistice ce permit determinarea, prin metode specifice, a indicatorilor de fiabilitate si mentenabilitate. Analiza permite stabilirea nivelului calitativ al utilajelor, fata de care sunt propuse o serie de solutii care conduc la cresterea eficientei utilizarii acestora.

Cuvinte cheie: carbune, ciur vibrator, defect, fiabilitate, mentenabilitate, mentenanta, indicator, serie statistica


Abstract: The paper determines the operational reliability and maintainability characteristics of drainage screens used in Jiu Valley energetic coal preparation. The assessment is based on information gathered by studying the machineries during operation over a 2 years period, transposed in statistical series which allow the determination, using specific methods, of reliability and maintainability indicators. The assessment allows the establishment of the level of quality of these machineries, proposing and implementing a series of solutions to increase their operational efficiency

Keywords: coal, vibrating screens, reliability, maintainability, maintenance, indicator, statistical series

 

DOWNLOAD PDF