CONSIDERATIONS ON THE EVOLUTION OF COMPETITIVE ELECTRICITY MARKET IN ROMANIA

Autor/autori: Eng. Pavel ATANASOAE, PhD

Rezumat: Eforturile pentru integrarea pietei de energie electrica din Romania in piata europeana de energie electrica unica au provocat transformari profunde ale pietei de energie electrica din tara noastra. Piata de energie electrica este compusa din piata reglementata si piata concurentiala, iar tranzactiile cu energie se fac angro sau cu amanuntul. In lucrare se prezinta, intr-o maniera sintetica, componentele pietei concurentiale de energie electrica si principalii indicatori pentru aprecierea nivelului de eficienta, concurenta si transparenta pe piata.

Cuvinte cheie: piata concurentiala de energie electrica, indicatori de concentrare a pietei, pret piata, cota de piata.


Abstract: The efforts for integrating the Romanian electricity market in the European single electricity market have caused a deep transformation of the electricity market in our country. Electricity market consists of the regulated market and the competitive market and energy transactions are wholesale or retail. The paper presents in a synthetic manner, components of the competitive market for electricity and the main indicators for assessing the level of efficiency, competition and market transparency.

Keywords: competitive electricity market, market concentration indices, market price, market share.

 

DOWNLOAD PDF