APPLICATION OF TOPSIS IN DISTRIBUTION SYSTEM MULTI-OBJECTIVE OPTIMIZATION

Autor/autori: Andrea MAZZA, Gianfranco CHICCO - Italia

Rezumat: Aceasta lucrare prezinta o aplicatie al algoritmului de decizie TOPSIS pentru a obtine solutii nedominate prin optimizarea multiobiectiv a unui sistem de distributie de medie tensiune rezolvat prin metoda NSGA-II. Obiectivele considerate se bazeaza pe economia de energie (pierderile totale) si pe un indicator de fiabilitate (energia totala nefurnizata). Ambele obiective sunt subiectul minimizarii. Sunt prezentate detalii privind determinarea indicatorului de fiabilitate. Rezultatele arata ordonarea solutiilor nedominate pentru un studiu de caz bazat pe o retea de testare clasica.

Cuvinte cheie: sisteme de distributie, optimizare, multi-obiectiv, pierderi, fiabilitate, TOPSIS.


Abstract: This paper presents an application of the TOPSIS decision-making tool to rank the non-dominated solutions originated by the multi-objective optimization of a Medium Voltage distribution system solved through the NSGA-II method. The objectives considered are based on energy saving (total losses) and on a reliability indicator (total energy not supplied). Both objectives are subject to minimization. Details on the determination of the reliability indicator are provided. The reported results show the ranking of the non-dominated solutions for a case study based on a classical test network.

Keywords: distribution system, optimization, multi-objective, losses, reliability, TOPSIS

 

DOWNLOAD PDF