INFLUENCE OF THE UNBALANCE FACTORS ON POWER AND ENERGY LOSSES FOR ELECTRIC LINES UNDER HARMONIC REGIME

Autor/autori: Prof. Eng. Nicolae GOLOVANOV PhD, Prof. Eng. Cornel TOADER PhD, Prof. Eng. Petru POSTOLACHE PhD, Lecturer Eng. Radu PORUMB PhD

Rezumat: Pierderile de energie electrica în sistemele de transport si de distributie a energiei electrice reprezinta unul dintre indicatorii utilizati pentru evaluarea performantei operatorilor din sistemul electroenergetic. Reducerea componentei tehnice a pierderilor este una idntre preocuparile importante a specialistilor din domeniu. Cresterea ponderii receptoarelor neliniare si a nesimetriei curentilor electrici, în special în zona tensiunilor medii si joase, determina necesitatea evaluarii nivelului pierderilor în prezenta perturbatiilor din retea. În cadrul lucrarii este dezvoltata o metoda de analiza a pierderilor de putere si de energie, în regim sinusoidal dar nesimetric pentru retele electrice de distributie

Cuvinte cheie: indicatori de nesimetrie, pierderi de putere, pierderi de energie


Abstract: Losses in electricity transmission systems and distribution of electrical energy is one of the indicators used to assess the performance of the electricity system operators. Reduction of losses technical component is one dintre major concerns of specialists in this field. Increasing share of non-linear receivers and unsymmetrical electric currents, particularly low and medium voltages, determined the need to evaluate the losses level in the presence of disturbances in the network. The work developed a method of analysis of the power and energy losses, but the sine nesimetric for electrical distribution networks.

Keywords: unbalance indicators, power losses, energy losses

 

DOWNLOAD PDF