GEOMETRY OPTIMIZATION OF ELECTRIC MOTORS OF AUTONOMOUS VEHICLES ON ENERGY EFFICIENCY CRITERIA

Autor/autori: Assoc. Prof. Eng. Ion Voncila, Eng. Elena Voncila, As. Razvan Buhosu

Rezumat: Lucrarea abordeaza, intr-o prima etapa, criteriile, metodele si mijloacele de dimensionare ale proiectarii clasice, unde eficienta energetica este un efect. Solutia propusa, in cadrul lucrarii, este de inversare a procesului abordarii clasice, astfel incat eficienta energetica sa devina o cauza si nu un efect. Algoritmii de optimizare geometrica – dezvoltati pe aceste noi principii, propuse in lucrare, intr-o a doua etapa – vor urma o cale fractal-constructala: optimizarea unei unitati fundamentale constructive, ce are un caracter holografic (analiza fractala) si repetarea acesteia pana la construirea intregului/motorului electric (sinteza constructala).

Cuvinte cheie: legea constructala, optimizare globala, masini electrice, eficienta energetica


Abstract: This paper primarily addresses the criteria, methods and sizing means of classic design which result in energy efficiency. The proposed solution is to reverse the classical approach process thereby transforming energy efficiency from an effect into a cause.New geometric optimization algorithms are developed in the second part of this paper based on the new proposed approach. These algorithms follow fractal-constructive criteria: optimisation of a holographic fundamental structural unit (fractal analysis) and reiteration of it until the whole (the electric motor) is built (constructal synthesis).

Keywords: constructal law, global optimization, electric machines, energy efficiency

 

DOWNLOAD PDF