OPTIMISATION OF LOSSES IN ASYNCHRONOUS MOTORS FOR GENERAL USE

Autor/autori: Prof. Eng. Ion VLAD PhD, Prof. Eng. Aurel CAMPEANU PhD, Prof. Eng. Sorin ENACHE PhD, Lecturer Eng. Gabriela PETROPOL PhD

Rezumat: Proiectarea optimala a motoarelor asincrone reprezinta un proces de cautare si selectare a unei masini electrice care sá corespundá unui criteriu stabilit si anumitor conditii restrictive impuse. Simularile, numeroase si semnificative care se fac, aduc informatii stric necesare cantitative si calitative pentru toate categoriile de pierderi care apar la motoarele asincrone, cu scopul diminuarii acestora si definitivarea solutiilor constructive. Lucrarea are un caracter de noutate, vizeaza optimizarea pierderilor la functionare in sarcina a motoarelor asincrone de uz general

Cuvinte cheie: motoare asincrone rotative, metode de optimizare.


Abstract: Optimal designing of the asynchronous motor is a process of search and selection of the electrical machine that correspond to a set of criteria and restrictive conditions imposed. The simulations, which are numerous and signifiant, provides informations, strictly quantitative and qualitative for whole range of losses of the asynchronous motors, aimed to decrease them and to define their parameters and their constructive solution. The paper is a novelty, is aimed to optimize the losses of the asynchronous motor for general use at load operation

Keywords: asynchronous rotating machines, optimization methods

 

DOWNLOAD PDF