DETERMINATION OF THE SOLE NATION OF EXCITATION OF A SYNCHRONOUS GENERATORS, BY THE MATHEMATICS METHOD

Autor/autori: PhD, Prof. Eng. Ec. Ion PIROI, Lecturer PhD Student Eng. Elisabeta SPUNEI

Rezumat: In proiectarea generatoarelor sincrone, o importanta semnificativa o are determinarea solenatiei de excitatie la sarcina nominala. Sursele bibliografice de specialitate [1], [2], indica determinarea acestei marimi pe cale grafica. Valoarea determinata, in acest mod, nu reprezinta de fiecare data valoarea exacta, depinzand de dibacia proiectantului in constructia grafica si de corectitudinea constructiilor grafice utilizate. Pentru a elimina acest inconvenient, am realizat un program de calcul matematic prin intermediul caruia, se determina foarte rapid si corect valoarea solenatiei de excitatie.

Cuvinte cheie: caracteristica, solenatie, calcul matematic.


Abstract: In the designing of the sinchronous generator, a significant importance is the determining of the excitation solenation at the nominal load. The technical literature sources indicate the determination of this size with graphics construction. The value determined in this way is not always the exact value, depending on the designer's skill in graphic designing and the accuracy construction graphics used. To avoid this inconvenience, we developed a mathematical program through which, quickly and accurately, we determine the corect value of the excitation solenation.

Keywords: feature, solenation, mathematical calculation

 

DOWNLOAD PDF