THE NOTCH WIDTH EFFECT U PON THE PERFORMANCE OF THE SYNCHRONOUS GENERATOR

Autor/autori: Lecturer PhD Student Eng. Elisabeta SPUNEI, PhD, Prof. Eng. Ec. Ion PIROI

Rezumat: Proiectarea generatoarelor sincrone are la baza indeplinirea unei anumite functii obiectiv, care de cele mai multe ori este definita de costul sau de performantele acestuia. In realizarea acestui desiderat este esential alegerea de catre proiectant a unei valori optime pentru diversi coeficienti si parametrii. In acesta lucrare ne-am propus sa determinam efectul modificarii latimii crestaturii statorice a generatorului sincron, asupra costului si a randamentului acestuia.

Cuvinte cheie: crestatura statorica, generator sincron, cost, randament


Abstract: The design of the synchronous generators is based on the fulfillment of certain objective functions, which often is defined by the cost or performance. In achieving this desiderat it is essential the designer9s choice of the optimal value for different coefficients and parameters. In this paper we proposed to determine the effect of changes in the width of the notch stator of the synchronous generator, upon the cost and its efficiency.

Keywords: stator notch, synchronous generator, cost, efficiency

 

DOWNLOAD PDF