CREATING AN ONLINE LEARNING SYSTEM IN ENGINEERING SCIENCES IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Autor/autori: PhD, Prof. Petru Todos, PhD, Assoc. Prof. Nicolae Secrieru (Republica Moldova)

Rezumat: Aceasta lucrare reflecta dezvoltarea retelei Interuniversitar eLearn-ing Moodle in conformitate cu proiectul TEMPUS «Crearea Retelei digitale interuniversitare in domeniul stiin&elor aplicate si economie din Republica Moldova (CRUNT)». Acest proiect are ca obiective crearea unei retele interuniversitare cu o infrastructura modernizata pentru a sustine platforme on-line eficiente de invatare, crearea unui centru tehnologic , dotat cu calculatoare, echipamente audio / video, asistate de software modern, pentru a crea cursuri online eficiente si atractive pentru studenti si dezvoltarea unui set de cursuri pilot in diferite domenii, ce vor fi aplicate la universitatile partenere.

Cuvinte cheie: invatare on-line, asistata de calculator, proiectul eLearning "TEMPUS", retea de eLearning


Abstract: This paper deals with the development of interuniversity’s Moodle eLearning network in accordance with the TEMPUS project «Creating Digital Network Universities in Applied Science Themes and Economics in Moldova (CRUNT)». This project has the objectives as creation of an interuniversity network with a modernized infrastructure to sustain effective modern online learning platforms, creation of a technological center, endowed with computers, audio/video devices, assisted by modern software to produce online courses efficient and attractive to students and development of a set of pilot courses in different fields, which will be applied at the partner universities

Keywords: online learning, computer-assisted instruction efficiency, eLearning project “TEMPUS”, eLearning network.

 

DOWNLOAD PDF