RESEARCH ON THE DEVELOPMENT OF AZIMUTHAL TRACKING SYSTEMS USED FOR PHOTOVOLTAIC PANELS ORIENTATION

Autor/autori: Lecturer Eng. Constantin UNGUREANU, PhD, Eng. Condrut-Stefan ABABII

Rezumat: Lucrarea prezinta cercetari in legatura cu optimizarea sistemelor de orientare biaxiale. Identificarea pozitiei Soarelui se face cu ajutorul unui sistem de control pe baza de date meteorologice statistice privind pozitia zilnica a Soarelui, cu posibilitatea de a selecta diferite zone geografice. Este prezentata schema bloc a sistemului de orientare si interfata grafica de control a orientarii prin intermediul motoarelor de actionare.

Cuvinte cheie: sistem activ de orientare biaxial, azimut, altitudine


Abstract: This paper present researches about optimization of the biaxial tracking systems. Sun position identification is done using a control system based on statistical weather data, concerning daily position of the Sun with the possibility to select different geographic areas. The block diagram of the tracking system and graphical interface for orientation control, through the actuators, is presented.

Keywords: biaxial tracking system, azimuth, altitude.

 

DOWNLOAD PDF