COORDONARE VERSUS CONCURENTA NERATIONALA IN TRANSPORTUL JUDETEAN ALBA

Autor/autori: Conf. dr. ing. Florian GHIONEA

Rezumat: Lipsa unei coordonari intre autoritati conduce la aparitia unor fenomene de concurenta nerationala sau chiar nelegala in unele cazuri. Lista autoritatilor cuprinde cel putin conducerea CFR Calatori, Consiliul Judetean, Autoritatile rutiere locale. In materialul informativ de fata sunt analizate tehnic ofertele CFR si ale tuturor operatorilor rutieri din transportul interurban de pe teritoriul judetului Alba. De asemenea sunt propuse masuri de armonizare a graficelor de circulatie feroviar si rutier pe tronsoanele de infrastructura pe care cele doua moduri de transport isi desfasoara activitatea de deservire in paralel. In concluzie o minima coordonare ar exclude suprapunerile de oferte care diminueaza rentabilitatea fiecaruia din participantii la transport in comun,fara ca in conditii de „libertate concurentiala” sa se obtina un nivel calitativ (al deservirii cererii) mai bun.

Cuvinte cheie: transport interurban rutier, transport feroviar de scurt parcurs, concurenta, subventie


Abstract: The lack of coordination between the authorities leads to irrational competition phenomena and even in some cases illegal. The authorities are CFR Calatori, Consiliul Jude?ean, Local authorities. In the present informal material, technical offers of CFR and other interurban transport operators from Alba are analyzed. Measures to correlate the rail transport schedule with the road transport schedule on the segments that are served by both transport modes are also proposed. In conclusion, a minimum correlation would exclude the offer’s overlaps that diminish the profitability of each transport participant without obtaining a better qualitative level (of satisfying the demand) in “competition”.

Keywords: intercity transport by road, rail short distance, competition, subsidy

 

DOWNLOAD PDF