AUDITUL INTREPRINDERILOR INOVATIVE (UNIVERSITATI) IN MANAGEMENTUL EDUCATIONAL

Autor/autori: Conf. dr. Gabriel I. NASTASE, Cercet. dr. ing. Dan C. BADEA

Rezumat: In cazul unei universitati, datorita specificului activitatii acesteia (activitati didactice si de cercetare), organizarea, structura si functionalitatea sunt specifice scopului pentru care au fost infiintate, in principal educational cu implicatii directe in dezvoltarea si celorlalte doua componente ale triunghiului cunoasterii: cercetare si inovare

Cuvinte cheie: cercetare, dezvoltare, inovare, audit, management


Abstract: If a university, due to the nature of its activities (teaching and search activities), organization, structure and functionality specific purpose for which they were established mainly with direct educational development and the other two components of the knowledge triangle: research and innovation

Keywords: research, development, innovation, audit, management

 

DOWNLOAD PDF