SOLUTII AVANSATE DE ACTUATORI LINIARI ELECTROMECANICI INDUSTRIALI

Autor/autori: rof. dr. ing. Vasile NASUI

Rezumat: Lucrarea prezinta cele mai noi solutii de actiune lineara cu actuatori liniari electromecanici realizata in cadrul unui grant de cercetare CNCSIS. Structurile de configurare mecanice, de control si comanda a actuatorilor trebuie sa fie compatibile cu cerintele moderne si performantele de top a sistemelr inteligente flexibile de fabricatie, unde acestea sunt utilizate frecvent.

Cuvinte cheie: actuator electromecanic, mecatronica, sistem inteligent de productie


Abstract: The paper present the newest solutions of linear acting of electro mechanic linear actuator achieved within a research grant CNCSIS. Mechanical configuration structures, command and control of actuators must be compatible with modern requirements and top performance intelligent flexible manufacturing systems, where they are used frequently

Keywords: electromechanical actuator, mechatronics, intelligent production system

 

DOWNLOAD PDF