STUDIUL FACTORILOR CE INFLUENTEAZA REZULTATELE ELEVILOR LA EXAMENELE DE EVALUARE NATIONALA PRIN METODA CORELATIEI DE RANG

Autor/autori: Dana STEFAN

Rezumat: Prezenta lucrare isi propune realizarea unui studiu privind factorii care determina obtinerea anumitor rezultate la examenele de evaluare nationala a elevilor, utilizand metoda corelatiei de rang. S-a conceput un chestionar de ancheta in care elevii respondenti au ierarhizat 8 factori de influenta identificati ca fiind reprezentativi pentru studiu. In urma prelucrarii raspunsurilor s-a obtinut un coeficient de consens semnificativ intre parerea elevilor. Cei mai importanti factori sunt considerati x- pregatirea suplimentara pentru examene, urmat de X2- cresterea numarului de ore dedicate activitatilor aplicative. Pe ultimele 2 locuri s-au plasat factorii X3 - volumul mare de materie pe care trebuie parcurs si X5 - supravegherea video din timpul examenului.

Cuvinte cheie: elevi, examen de evaluare nationala, experiment psihologic.


Abstract: The present paper proposes to create a study relative to the factors which determine the certain results obtained at the national evaluation exams of 8 th graders by using the rank correlation method. It was conceived an inquiry questionnaire in which the pupils ranked 8 factors of influence identified as being representatives for the study. After processing the responses it was obtained a significant consense coefficient of agreement between pupils opinion. The most important factors are x – supplementary preparation for exams, x2 – increasing of dedicated hours for application activities. On the last spots there were placed: x3 – large matter volume which has to be covered and x5 – video supervising during the exam

Keywords: pupils, national evaluation exams, psychological experiment

 

DOWNLOAD PDF