KINEMATICS APPLIANCE BY USING CATIA FOR AUTOMOTIVE FRONT AXLE

Autor/autori: R. BUJOAICA

Rezumat: Obiectivul acestei lucrari este prezentarea metodologiei care trebuie urmata in scopul de a genera simularea unui sistem cinematic folosind programul CATIA. In cea de a doua parte, aceste conditii cinematice vor fi combinate pentru a genera un sistem complex cinematic. In acest caz, se folosesc conditiile cinematice pentru a simula sisteme complexe ale ansamblurilor sasiului vehiculului.

Cuvinte cheie: cinematica, punte fata, rezultate


Abstract: The objective of this paper is to present the methodology to be followed in order to generate the simulation of a kinematics system using CATIA program. In the second part, these kinematics conditions will be combined to generate a complex kinematics system. In our case we use kinematics conditions to simulate complex systems of vehicle chassis assemblies

Keywords: kinematic, front axle, results

 

DOWNLOAD PDF